Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 30 2013

drakula
15:54
Nowe życie , nowe plany , nowe marzenia = nowa zupa .
— tak właśnie !
Reposted fromjestematerie jestematerie

December 30 2012

drakula
22:45
Udawany entuzjazm jest lepszy niż żaden ...
— Meneroth
Reposted fromMeneroth Meneroth viadashuri dashuri
drakula
19:13

ulica dzisiaj


na ulicy kozaczą jakieś dzisiejsze gówniarze:


Tak samo robią ich dupy:


Natomiast ja z moimi ziomami...:sramy na system ;]
Reposted fromsavagebeauty savagebeauty viadashuri dashuri
drakula
19:12
picollo na nas czeka dzióbasku! :D <3   
drakula
18:06
8730 ccd6
Reposted bypiromankairytacja

December 29 2012

drakula
21:15
ten, z którym się kłócisz jest najbardziej to Ciebie podobny.
— 4 gwiazdki
Reposted fromkatalama katalama
drakula
21:15
1742 e5bc
Reposted fromkasjula kasjula viakatalama katalama

December 28 2012

drakula
14:42
najgorszym więzieniem jest przeszłość.
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom viadashuri dashuri

November 30 2012

drakula
18:17
drakula
18:16
drakula
18:16
0261 e514
Reposted fromdepresive depresive viadiammond diammond
drakula
18:15
drakula
18:15
4905 0ddd
Reposted frombanita banita viatypromantykaq typromantykaq
drakula
18:14
Reposted fromiminlove iminlove viaMerlinka Merlinka
drakula
18:14
drakula
18:13
1504 f88e
Reposted fromsuzaku suzaku viatypromantykaq typromantykaq
drakula
18:13
Od chwili kiedy Cię zobaczyłam wiedziałam, że chcę być Twoja.
— nefretete23.soup.io
Reposted fromnefretete23 nefretete23 viamariola mariola
drakula
18:13
3465 3c34 500
Reposted fromundertow undertow viaMerlinka Merlinka
drakula
18:12
Jestem samotnością.
drakula
18:12
9106 5789
Reposted bydancingwithaghostpulapkazmarzenDaktylogramTheEvexe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl